Трускавець - Все про місто-курорт - -

главная


главная
Руслан Козир про децентралізацію влади, реформу місцевого самоврядування та проблеми Трускавця

Горизонтальная линия в HTML

Міський голова Трускавця Руслан Козир провів прес-конференцію на тему: «Україна на порозі великих змін: децентралізація влади і реформа місцевого самоврядування» для журналістів у конференц-залі міської ради. Він розповів для засобів масової інформації про підсумки наради, яка відбулася напередодні у віце-прем’єр-міністра України В. Гройсмана з приводу адміністративної реформи і реформи місцевого самоврядування.

Подаємо пряму мову міського голови Руслана Козира.

Живемо у час очікування змін.
За 23 роки Незалежності, окрім розмов, мало що відбувалося, тоді як зміни у державі назріли давно. Саме через відсутність змін останнім часом загострилося протистояння різних політичних сил, і потреба проведення реформ в усіх сферах життя, в тому числі у сфері місцевого самоврядування, стала невідворотною.
На сьогодні у державі існує вибудувана вертикаль влади, для якої характерним є принцип централізації.

Яким чином функціонує влада в Україні?
Влада концентрується в найвищих ешелонах з максимальною концентрацією фінансового ресурсу і перерозподілом зверху вниз. Цілковита залежність територій від центру. Розбалансована система місцевого врядування і слабкі громади. Більшість питань вирішується через корупційний чинник.

Яка позиція уряду в цьому питанні?
Децентралізація влади і максимальне делегування дозволів і повноважень на рівень територіальних громад. Чітке розмежування повноважень між різними органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Принцип субсидіарності, тобто, якщо територіальним громадам делеговані певні повноваження, то уряд зобов’язаний одразу виділити на це фінансування. Відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцем і державою.
Децентралізація дозволяє розширити можливості місцевих громад в плані їхнього розвитку та розвитку територій.
Щодо федералізації , то це централізація влади на рівні регіону і шлях до роз’єднання країни. Держава має великі проблеми з бюджетним фінансуванням, з бюджетними установами, з формою управління. І якщо не провести реформу на рівні держави, від найвищих управлінських ешелонів до місцевого самоврядування, то жодна федералізація ні до чого не призведе. За моїм баченням, 2015 рік за розрахунками нашого східного сусіда мав би стати тим часом, коли Україна мала б стати учасником федерації. Тому цей термін нині активно мусується. Усі ми пам’ятаємо кінець 2013 року, візит тодішнього Президента України до Росії, тоді йому дали позику. Чи дають банкроту позику? Ні. А чому Росія виділила 15 млрд. кредиту Україні? Мабуть, був розрахунок. І власне цей розрахунок опирався на 2015 рік, тобто до цього року усі договірні зобов’язання, які мала Україна перед Росією, мали перерости у статус так би мовити частинки федерації Росії. І разом із президентськими виборами Україна перейшла би в лоно східного сусіда. Те, що сталося з Кримом, це наслідок тих дій, який вчинив тодішній уряд, і тодішній президент. Тобто Росія побачила, що втрачає вплив на Україну, і був слушний час, щоби ввести свої війська. Тому, власне, термін федералізація є на сьогоднішній день такий актуальний серед проросійських у першу чергу політиків і неукраїнських сил.

Реформа місцевого самоврядування.
Вона опирається на міжнародний досвід , на Європейську хартію місцевого самоврядування. Україна переходить до трьохрівневого адміністративного устрою: рівень регіону, району і громади.
Планується на час проведення реформи ліквідація таких інституцій як обласні та районні державні адміністрації. Виконавчі функції будуть передані на рівень виконавчих комітетів району і області. А представництва на рівні Президента будуть мати у першу чергу наглядові функції за дотриманням чинного законодавства.

Найсуттєвішим важелем у цій моделі буде рівень місцевих громад.
До компетенції громад будуть відноситися: місцевий економічний розвиток, розвиток та утримання місцевої інфраструктури, планування розвитку територій і громад, питання забудови території, благоустрій території, соціальна допомога, культура і спорт, швидка медична допомога, первинна охорона здоров’я, середня дошкільна та позашкільна освіта, муніципальна поліція, пасажирські перевезення на території громади, утримання об’єктів комунальної власності. Ці повноваження передаватимуться на рівень місцевого самоврядування.
Що стосується компетенції району, то вони матимуть повноваження щодо утримання об’єктів спільної власності громад району, навчання дітей у школах та інтернатах загального профілю, забезпечення надання вторинної медичної допомоги і транспортної інфраструктури районного значення. Рівень області, тобто регіону: утримання об’єктів спільної власності громад, транспортна інфраструктура регіонального значення, розвиток культури, спорту та туризму, планування регіонального розвитку, спеціалізована середня освіта та спеціалізована охорона здоров’я. Що стосується державних представництв, то їхні функції – наступні: контроль за наданням адміністративних,соціальних та інших послуг громадянам та юридичним особам, координація діяльності усіх органів влади в умовах надзвичайного стану, координація діяльності територіальних органів виконавчої влади, нагляд за законністю.

Яким чином усе це відбуватиметься?
У першу чергу мають бути проведені конституційні зміни. Наприклад, стаття 133 Конституції чітко визначає, що територіальними одиницями держави є регіони, райони та громади. Вводиться визначення громади: адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пунктів: село, селище, місто, а також прилеглі до них території. І це буде повсюдність територіальної влади. Сьогодні ми маємо близько 13 тис. адміністративних утворень, а планується, що їх буде не більше 1,5 тисяч. Відбудеться укрупнення. Я вважаю, що це – правильно. І це призведе у першу чергу до зменшення і корупційного чинника, і бюрократичних процедур, і видатків з держбюджету на утримання апарату.
Стаття 140 Конституції передбачає принцип субсидіарності при розмежуванні повноважень органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.

Що таке субсидіарність?
Наприклад, державна інституція, тобто якесь міністерство, приймає рішення на тій чи іншій території щось зробити. Відповідно це має бути закріплене фінансовим ресурсом. Якщо брати, для прикладу, Трускавець. У нас є 5 державних санаторно-курортних установ, котрі мають пільги від держави по сплаті за землю. Бюджет міста від цього недотримує близько 2 млн. грн. І власне, реформування системи говорить про те, що держава надає пільги цим інституціям, вона зобов’язана компенсувати території ці втрати. Зараз пільги визначені бюджетним кодексом, і ми за останні три роки писали у всі можливі інстанції листи з тим, щоб нам держава компенсувала ці втрати. У першу чергу ці санаторно-курортні заклади експлуатують на території міста мережі, дороги, інфраструктуру. А за землю не платять. Хоча ведуть у більшості своїй комерційну діяльність. От власне такий штришок субсидіарності я вам навів на прикладі міста.

Що стосується виконавчих органів місцевого самоврядування на районному та обласному рівні. Обрані голови районних рад і обласних стають одразу і головами виконавчих комітетів цих рад. Тобто виконавчі функції від державних адміністрацій будуть передані на рівень виконавчих комітетів області і району.

Яка буде матеріальна база місцевого самоврядування?
Ці речі також будуть закріплені у Конституції. Закріплюється право місцевого самоврядування на частку загальнонаціональних податків. Це буде зроблено вперше. На 2014 рік планується формування бюджету на 2015 рік вже на новій основі. Хоча до сьогоднішнього дня ще не прийнято жодного нормативного документа, але вже пропонується формувати бюджет 2015 року на новій податковій базі і на підставі змін до Бюджетного кодексу. Частина податків загальнонаціональних, які платять території, будуть розподілені всередині цих територій. Які були пропозиції? На сьогодні, загальнонаціональними податками є податок на прибуток підприємств, який платиться у державний бюджет. Або податок на додану вартість. Для прикладу: Трускавець у 2010 році підприємствами та установами міста сплатив прибуткового податку до державного бюджету більше 10 млн. грн. У 2013 році – 17 млн. 300 тис. грн. Ми бачимо позитивну динаміку сплати цього податку. Але місто жодної копійки з цього не отримує. Пропонується зараз, щоби частина загальнонаціональних податків залишалася на території. Це буде мотивувати підприємства сплачувати ці податки.
У Конституції також буде закріплена компенсація державою органам місцевого самоврядування витрат, які виникли в результаті рішень органів державної влади. Буде обов’язковою фіксація того, що обсяг фінансів для ОМС має відповідати їх повноваженням. Сьогодні ми маємо делеговані повноваження і самоврядні. Делеговані фінансуються державою, самоврядні – адміністративною одиницею. Як зараз фінансуються делеговані повноваження, наприклад, освіта, медицина, соцзахист, культура? 50% делегованих повноважень, тобто витрат, які би мала нести держава, ми компенсуємо з місцевого бюджету. Розмежування власних і делегованих повноважень також буде чітко визначено окремим законом.

Органи місцевих державних представництв.
Замість місцевих державних адміністрацій вводиться поняття голів державних представництв. Вони будуть наділені наглядовими функціями за дотриманням законів на даній території. Повноваження голів державних представництв: нагляд за відповідністю актів ОМС Конституції та законам України, координація роботи територіальних та центральних органів виконавчої влади, координація діяльності органів на місцях в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Міський голова Руслан Козир відповів на низку питань журналістів.

У Трускавці не дотримуються правил тиші. Після вибуху газу в Миколаєві, які дії нашої влади щодо недопущення витоку газу у помешканнях Трускавця?
Те, що сталося у Миколаєві, це звичайно, трагічно. Але досі немає остаточної версії того, що там сталося.
Перевірка стану газового господарства відноситься виключно до компетенції тих організацій, які експлуатують газові мережі та пов’язане з ними газове обладнання. Місцева влада не має до цього жодного стосунку. Ми можемо тільки констатувати певні факти і писати листи в ці організації про проведення перевірок.
Як правило, екстраординарні випадки трапляються тільки через те, що хтось щось обмежує і не дає можливості зробити це в легальний спосіб. Зміна централізованого опалення та установка індивідуального повинна проводитись під жорстким наглядом відповідних служб, бо це пов’язано з безпекою громадян. Але цей нагляд має бути легальний та відкритий. Хто нехтує таким наглядом, той наражає на небезпеку і себе, і сусідів. До цього питання треба підходити кваліфіковано та у відповідності до норм та правил експлуатації.
Мене хвилює не тільки безпечна експлуатація громадянами газових приладів, але й безпека міста загалом. Сьогодні містом проходить багато мереж – електричних та газових, і не завжди вони належно експлуатуються. Відповідь, яку нам дали на наші претензії з управління газопроводу, категорична: газопроводи не наші, ГРП не наші, це все власність держави. Не хочуть сплачувати кошти за експлуатацію земельної ділянки. Можливо, реформа місцевого самоврядування змінить ці речі.
Що стосується порушення правил тиші в нічний період. За цим повинна слідкувати поліція, яка має всі повноваження притягувати до відповідальності порушників. О 12 годині ночі жодний чиновник міської ради не може вийти в місто і скласти протокол, адже це є порушення норм чинного законодавства. Але враховуючи стан правоохоронної системи, стан у державі, ми всі розуміємо, що цим займатися правоохоронці нині не будуть. Тому потрібна муніципальна поліція, як є у всьому світі, яка наділена повноваженнями забезпечувати порядок на території міста і є підконтрольна територіальній громаді.

Чому у Трускавці підняли тариф на проїзд у міському транспорті?
Дане питання ми розглядали двічі на засіданнях виконавчого комітету, заслуховували наших перевізників. Рішення про тарифи на перевезення не переглядалися у Трускавці впродовж трьох років. Перевізники до нас звертаються з тим, що вони не можуть здійснювати пасажирські перевезення за старими розцінками при значному рості цін на пальне, запчастини тощо. Це об’єктивні обставини. За їхніми розрахунками, економічно обґрунтований тариф мав би становити більше 3 грн. Але виконавчий комітет після кількох слухань прийняв рішення про тариф 2 грн. 50 коп. Сьогодні у Трускавці питання вартості проїзду не є настільки гострим. Людей більше турбують питання комфортного обслуговування, ввічливості перевізників, дотримання графіків руху транспорту. І ми маємо вимагати від перевізників виконання всіх умов угод, які вони підписували і зобов’язувались виконувати. Що стосується пільг на проїзд у транспорті або якихось інших пільг, то кожна пільга має бути адресною. До речі, реформою місцевого самоврядування передбачається передати компетенцію щодо пасажирських перевезеннях на місця. Це докорінно змінить ситуацію в цій сфері. Громада отримає всі важелі впливу на перевізників. Нині маємо купу скарг на маршрутах Дрогобич, Борислав, Львів, і наш трускавецький перевізник не має можливості узяти участь у цих перевезеннях. Реформа ж такі можливості відкриє.

У газеті «Трускавецькурорт» стосовно початку ремонту дороги на вулиці Шевченка, яку ЗАТ «Трускавецькурорт» свого часу зобов’язувався відремонтувати власними силами, висловлено певну критику. Що ви думаєте з цього приводу?
Суб’єкти господарювання повинні бути рівні перед законом. А в нас є рівні, а є не рівні. Якщо порівнювати різних платників податків, то на сьогоднішній день ЗАТ «Трускавецькурорт» є великим, але далеко не найкращим платником податку. У цьому товаристві найнижчий рівень заробітної плати. Щодо вулиці Шевченка, то думаю, що у ЗАТ «Трускавецькурорт» є нагальніші проблеми. Замість того, щоб критикувати, могли б подякувати громаді міста, що наводить порядок біля їхніх об’єктів. Претензій до ЗАТу є чимало: і щодо низького рівня заробітної плати їхніх працівників, і щодо податків до бюджету, і щодо порядку експлуатації джерел. Ці речі навіть не зручно коментувати. Вони реально – заробітчани: не думають, щоб щось зробити у місті - вони тільки тягнуть з міста. А найбільше скарг від відпочивальників - на верхні санаторії, стан яких навіть совдепією важко назвати...
Коли ЗАТ «Трускавецькурорт» вводив в експлуатацію нові об’єкти, то писав гарантійні листи, якими зобов’язувався долучитися до розвитку інфраструктури міста. Так от, написати написали, а сплатити кошти забули. Навіть до ремонту вулиці Шевченка, що біля їхнього об’єкту, не долучилися. Такі курортні міста, як наше, повинні розширювати свої пішохідні зони, адже місто живе і розвивається за рахунок відпочивальника, і ми маємо подбати за нього, задовольняти його потреби. Якщо людина приїжджає до нас з такого промислового центру, як Донецьк чи Дніпропетровськ, то вона хоче ходити пішки і дихати свіжим повітрям. Наведу приклад з Ялтою. Там є великий комплекс «Інтурист», і від нього є пряма дорога до центру в кілька кілометрів. Але ця дорога – пішохідна і для руху транспорту – закрита. А об’їзна дорога до цього об’єкту має протяжність 18 км. І нічого страшного, усі нею їздять, поважають відпочивальників. Скажу відверто, я не розумію тих людей, які живуть у місті, які годуються з цього міста, і говорять, що їм треба аж під церкву чи до бювету під’їхати машиною...

Яка ваша реакція на те, що молодики біля бювету, збирають кошти на війну, пікетують артистів... Це ж все не сприяє популяризації курорту та наповнюваності санаторіїв…
Дуже негативно реагую. Не можна у такий час так нагнітати ситуацію. Ми маємо діяти абсолютно консолідовано. Ще раз наголошую: місто живе за рахунок відпочивальника. Це 55% міського бюджету. Політична ситуація в державі складна, і курорт найбільше страждає від політичної нестабільності, і штучно нагнітати ситуацію – це школити самим собі. Але це питання часу, все владнається. Що стосується наповненості санаторіїв, то зараз у місті людей менше, ніж зазвичай бувало у цей час у минулі роки. Але це тимчасово. Індикатором для нас були святкові дні травня. Чисельність відпочивальників зросла в ці дні в рази. І це є хороша прикмета того, що літній сезон буде високим. Але окрім роботи міських структур щодо пропаганди наших оздоровчих та туристичних можливостей, нам потрібна допомога журналістів. Треба спільно все робити для того, щоб до нас приїжджали відпочивальники.
Коли я був на Форумі місцевого самоврядування в Києві, один болгарський експерт сказав, що Болгарія мала небагато кваліфікованих журналістів, які би могли професійно розповідати та пропагувати реформи в державі. Євросоюз виділив спеціально кошти на навчання журналістів. Гадаю, що це потрібно робити і в Україні.

Пане голово, ви написали листа в Генеральну прокуратуру щодо відсутності реакції з боку міської прокуратури на звернення Трускавецької міської ради. Чи є якась реакція?
Це питання стосується не стільки окремо взятої персони, як загальнонаціональної кризи всієї правоохоронної системи. Прикладів можна навести багато. Скажімо, на сьогоднішній день той самий ЗАТ «Трускавецькурорт», який має у користуванні земельні ділянки, веде на цих землях комерційну діяльність, а до бюджету сплачує утричі менше, ніж інші суб’єкти господарювання. ЗАТ «Трускавецькурорт» має монопольне право на видобуток «Нафтусі», яку продає іншим суб’єктам господарювання, заробляє на цьому, а місто від цього не має жодного зиску. Хто би мав стати на захист громади? Прокуратура та правоохоронна система. Але на сьогодні на такі речі реакції – нуль. Я знаю прецеденти по Україні, коли прокуратура позивалася в інтересах територіальних громад. На жаль, у нас цього немає. Трускавець має чи не найбільшу в Україні кількість укладених угод про пайову участь із забудовниками, які так і не сплатили цієї пайової участі у розвиток інфраструктури міста. Але замість того, щоб контролювати тих, хто має сплатити до міського бюджету пайову участь, прокуратура порушує кримінальні справи, хоч як це дивно, проти нас, тобто проти громади.
Тож я запитую, на охороні чиїх інтересів стоять правоохоронні органи? Місто має значні ресурси і потенціал, але не завжди у повні використовує саме через те, що правоохоронна система часом стоїть на стороні політичних замовлень, а не інтересів громади – принаймні так було до сьогодні. Ці питання, проблеми ми намагаємось перевести в публічну площину, адже якщо прагнемо щось змінити, то треба у першу чергу змінювати підхід до вирішення проблем.

Щодо індивідуального опалення. Начебто є нарікання людей на доцільність встановлення індивідуального опалення і особистий інтерес міського голови у програмі переходу міста на індивідуальне опалення.
Ви цікавилися думкою людей, які збираються встановити індивідуальне опалення, а вам треба було поговорити з тими, хто вже має індивідуальне опалення, і вияснити, де вони купували обладнання, до кого зверталися, якою була форма оплати, чи примушував їх хтось купувати обладнання саме там, а не десь інде. Щодо підприємства, яке я нібито лобіюю, то воно працювало ще до того, як в місті почали встановлювати індивідуальне опалення. Якщо ви мені покажете хоч одну людину, яку бодай натяком, примушували щось купували на цьому підприємстві, то я вам гарантую встановлення власним коштом індивідуальне опалення у вашому помешканні і оплачу місячний відпочинок у Трускавці. Мені важливий кінцевий результат для людей. Щоб людина поставила індивідуальне опалення і тим самим зменшила в кілька разів свої видатки. Мені важливо, щоб місто не несло непомірних витрат за енергоносії. Індивідуальне опалення – це енергетична безпека міста. А невдоволені були і будуть.

Яка ваша оцінка політичної ситуації в країні і місті?
Найперше, що нам треба зробити на цьому етапі – провести вибори Президента. Наступний крок – дострокові вибори Верховної Ради. Новообраний Президент не зможе працювати з існуючим законодавчим органом, у якому частина парламентарів є зрадниками національних інтересів. Для мене є незрозумілим, коли кажуть, що Схід ніхто не чує. А хто чує Захід, хто чує Галичину? Ми що, маємо якісь особливі умови, преференції? Минулого року Львівщина отримала на ремонт доріг 160 млн. грн. – отримала на папері, а Донецька область – 2 млрд. грн. при тій самій протяжності доріг.
Я прихильник того, що треба якнайскоріше проводити місцеві вибори. На місцях, особливо у південних і східних областях, адже там місцеві влади дискредитували себе, люди перестали довіряти владі. Крім того, мова йде про цілісність держави.

Чи можемо ми, трускавчани, чимось допомогти Слов’янську як місту-побратиму?
Трускавець і Слов’янськ – побратими. Чим можна комусь допомогти, якщо не знаєш, чого він хоче. До цих пір ми мали зі Слов’янськом контакти, я писав листи на ім’я депутатів міської ради, міського голови, ми пропонували прийняти дітей зі Слов’янська, запрошували до нас в гості депутатів, аби провести спільне засідання рад, планували зробити спільні заяви. На жаль, через напружену ситуацію, нічого з цього не вийшло. Поки що зі сторони Слов’янська немає ніяких звернень, мобільний зв'язок працює з перебоями. Прикро, що Слов’янськ став епіцентром сепаратизму і тероризму в Україні, але вірю, що державні інституції зроблять все можливе, щоб навести там порядок.Горизонтальная линия в HTML
дата публікації 15/05/14 Горизонтальная линия в HTML

 

главная


главная


главная


главная


главная


главная


главная


Державний реєстр виборців