Дата: 04/03/2016
Тема:


Технічне завдання

створення переднього техніко-економічного обгрунтування збору і переробки твердих побутових відходів на Дрогобиччині з використанням енергозберігаючих і природоохоронних технологій...Технічне завдання

Горизонтальная линия в HTML

"В рамках меморандуму співпраці мерів Дрогобичини"

«Затверджено»

Додаток до протоколу №4

від 1березня 2016 р., м. Трускавець

 

Технічне завдання

створення переднього техніко-економічного обгрунтування збору і переробки твердих побутових відходів на Дрогобиччині  з використанням енергозберігаючих і природоохоронних технологій

 

1. Резюмепроекту:

–     відповідність проекту стратегії економічного і соціального розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки держави;

–     вирішення проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня, що знайшли своє відображення в  директивних документах  органів виконавчої влади;

–     опис підприємства, яке реалізує проект, його специфічних рис, характеристика розвитку підприємства до сьогоднішнього  дня або етапи створення;

–     короткі відомості про кваліфікацію управлінського персоналу, якими здібностями стосовно до цього проекту володіє управлінський персонал, які частки участі управлінського персоналу в капіталі підприємства;

–     вплив виробництва на екологічну ситуацію краю;

–     опис ситуації на ринку й у галузі;

–     перевага продукції або послуг підприємства

–     довгострокові й короткострокові цілі підприємства, які доходи передбачається одержати, за який період часу;

–     потреба в капіталовкладеннях, як вони будуть використані, передбачувані джерела фінансування;

–     ключові показники ефективності проекту й роботи підприємства.

–     ризики проекту.

–     Висновки

–     Заключні положення

 

2. Аналіз ринку, план продажу і просування продукції (послуг):

2.1.1. Аналіз ринку:

–     розміри ринку;

–     рівень і тенденції розвитку ринку, історія його виникнення;

–     очікуваний в майбутньому стан ринку;

–     специфічні особливості ринку, наприклад, труднощі доступу до операцій на ринку;

–     ринкова ніша підприємства.

 

Характеристика виробників екологічно чистих технологій з переробки ТПВ:

-          типи споживачів;

–     їхнє географічне розташування;

–     їхня думка про технології;

SWOT- аналіз:

–     аналіз сильних і слабких сторін проекту;

–     аналіз можливостей і загроз;

 

Характеристика споживачів продукції (послуг):

–     типи споживачів;

–     їхнє географічне розташування;

–     їхня думка про продукцію.

SWOT- аналіз:

–     аналіз сильних і слабких сторін проекту;

–     аналіз можливостей і загроз;

 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства:

–     перелік підприємств - основних конкурентів;

–     їх сильні й слабкі сторони;

–     їхнє фінансове становище;

–     рівень технології.

 

План збуту:

–     ціни на продукцію (послуги);

–     обсяги продажу в натуральних одиницях;

–     обсяги продажу в грошовому виразі.

 

Стратегія збуту й просування продукції на ринок:

–     перелік заходів стимулювання збуту;

 

3. Опис продукції (послуг):

    Характеристика продукції (послуг), що випускається:

–     функціональне призначення продукції (послуг), для яких цілей вона призначена;

–     характерні властивості продукції, які роблять її єдиною у своєму роді;

–     вартість;

–     технологічність;

–     універсальність;

–     відповідність вітчизняним і міжнародним вимогам;

–     вимоги до контролю якості;

–     вимога до підготовки користувачів;

–     стадія розвитку продукту;

–     чи є можливості для подальшого розвитку продукту;

–     патентно-ліцензійний захист.

 

Дослідження й розробки:

–     опис планованих науково-дослідних і конструкторських робіт, і для яких цілей вони будуть проводиться;

–     опис існуючих екологічно чистих технологій з переробки ТПВ;

–     існуючі технологічні ризики;

–     технологічний стан конкуруючих фірм, як їхні технологічні досягнення впливають або вплинуть у майбутньому на діяльність підприємства;

–     опис концепції розвитку продукту наступних поколінь.

 

Ціна продукції (послуг):

–     концепція ціноутворення на підприємстві;

–     оптимальні розміри замовлень і форми оплати.

 

4. План реалізації проекту:

   Організаційна структура:

–     визначення оптимальної форми власності, розподілу статутного капіталу;

–     визначення оптимального механізму участі держави та місцевих органів влади в реалізації проекту.

 

    Опис виробничого плану:

–     напрямки розвитку технологічних процесів і устаткування;

–     необхідна виробнича потужність;

–     дані про можливі та рекомендовані типи основного обладнання;

–     обґрунтування розміщення технологічних об’єктів;

–     основні технологічні рішення, порівняння можливих варіантів побудови технологічного процесу;

–     потреба в земельних ділянках, будинках і спорудженнях, комунікаціях;

–     потреба й умови поставки сировини, матеріалів і комплектуючих, контроль якості й дисципліни поставок.

 

Етапи впровадження:

–     етапи робіт, їх послідовність, вартість, зв'язок між етапами робіт, вартість ресурсів,

–     календарний графік «час-гроші» (діаграма GANT).

 

5. Фінансовий аналіз та обсяги інвестицій:

–     податкове оточення в галузі: основні податки, наявність податкових пільг;

–     види валют для розрахунків, валютна інфляція;

–     інфляція на різні групи інвестиційних та виробничих витрат;

–     умови надання фінансування;

–     податкове оточення для підприємства;

–     обґрунтування ставки дисконтування;

–     розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах в основний і оборотний капітал;

–     довгострокові і короткострокові джерела фінансування, частка власних і кредитних коштів;

–     напрямки та графік використання кредитних коштів;

–     планові документи (видається трьома основними документами):

звітом про прибутки і збитки;

балансової відомістю;

планом грошових потоків (КЕШ_ФЛО);

–     показники обслуговування кредитів;

–     планові показники рентабельності і ліквідності;

–     розрахунок платежів до бюджетів всіх рівнів за роками проекту;

–     розрахунок чутливості до зміни ціни і обсягів збуту, прямих та загальних  витрат, зростання цін на енергоносії тощо;

–     аналіз ризиків і шляхів зменшення їх впливу;

–     розрахунок інтегральних показників ефективності інвестицій.

 

6. Висновки:

–     аналіз інтегральних показників ефективності інвестицій;

–     аналіз ступені ризиків;

–     визначення оптимальної технології для впровадження;

–     можливість реалізації;

–     економічно-соціальна доцільність.

 

7.Заключні положення

 

- Висновки мають бути надані українською та англійською мовами.

 

 

 

План дій

з реалізації туристичного кластеру краю

на І півріччя 2016 року

 

Заходи

Строки

відповідальні

 

 

 

Визначення топових туристичних об’єктів, розробка маршрутів та затвердження туристичних описів

 

29.02.2016

Проектна  група

Затвердження дизайну, визначення кількості місць розташуваннядорожніх знаків «Іван Франко»

 

29.02.2016

Проектна  група

Затвердження принципів і джерел фінансування розвитку туристичного кластеру краю

 

29.02.2016

Міські голови, Проектна  група

Підбиття підсумків конкурсу на краще туристичне гасло краю

 

1.03.2016

Проектна  група

Прес-конференція міських голів про підсумки конкурсу на туристичне гасло і затвердження топ-туристичних об’єктів краю

 

1.03.2016

Міські голови

Оголошення конкурсу на кращий туристичний логотип краю

 

1.03.2016

Проектна  група

Підбиття підсумків конкурсу на кращий туристичний логотип краю

 

20.03.2016

Проектна  група

Розробка туристичного флаєра з топовими об’єктами для участі у міжнародній туристичній виставці UITT-2016 м. Київ

 

20.03.2016

Проектна  група

Участь у туристичній виставці UITT-2016 у

м. Києві

 

30.03-1.04.2016

Міські голови, керівники ТІЦ

Затвердження плану щорічних фестивалей,  та інших масових заходів, які матимуть туристичну привабливість

 

30.03.2016

Міські голови, Проектна група, керівники ТІЦ

Затвердження кошторису з виготовлення та встановлення дорожніх знаків «Іван Франко»

 

30.03.2016

Міські голови

Затвердження місцевих туристичних маршрутів, туристичних текстів і фото

 

15.04.2016

Проекна група та керівники ТІЦ

 

Затвердження мапи з туристичним маршрутами краю

 

20.04.2016

Міські голови

Затвердження дизайну, визначення кількості та місць встановлення дорожніх знаків з позначками туристичних об’єктівкраю та затвердження кошторису

 

28.04.2016

Міські голови, проектна група, ТІЦ.

Презентація туристичної мапи краю у Львові

 

29.04.2016

Міські голови

Акція з роздачі туристичних флаєрів на ж/д вокзалі у Львові

 

29.04.2016

Міські голови, проектна група, ТІЦ, волонтери.

Встановлення дорожніх знаків «Іван Франко»

 

До 25.05.2016 р.

Міські голови, проектна група, ТІЦ.

Затвердження бізнес моделі функціонування туристичного кластеру з урахуванням інтересів громад

 

29.05.2016 р.

Міські голови, проектна група

Виготовлення туристичного путівника краю

 

До 6.06.2016 р

Проектна група , ТІЦ

Презентація путівника і туристичних об’єктів краю у м. Львові

 

9.06.2016 р.

Міські голови

Встановлення дорожніх знаків з позначками туристичних об’єктів

 

До кінця червня 2016

Міські голови, проектна група, ТІЦ.

Створення інтерактивної карти туристичних об’єктів нашого регіону

До кінця червня 2016

проектна група, ТІЦ.

 

 

·        «Затверджено»

·        Додаток до протоколу №3

·        Від 1 березня 2016 р., м. Трускавець

 

 

 

§  План- схема путівника

 

·        Загальна карта краю

·        Історична довідка

·        Легенди краю

·        Цілющі води краю

·        Найпопулярніші туристичних об’єкти:

o   Церква Св.Юра (Дрогобич);

o   Костел Св. Бартоломеяз дзвіницею (Дрогобич);

o   Музей –садиба І.Франка (Нагуєвичі);

o   Церква Св. Анни (Борислав);

o   Природньо-історичний комплекс «Тустань» (с. Урич)

o   Міська Ратуша м. Дрогобич.

·        Дрогобич

o   Карта міста;

o   Історична довідка

o   Туристичні об’єкти;

o   Музеї;

o   Історичні і цікаві архітектурні споруди;

o   Театр, філармонія.

·        Трускавець

o   Карта міста;

o   Історична довідка

o   Музеї

o   Історичні і цікаві архітектурні споруди.

·        Стебник

o   Карта міста;

o   Історична довідка;

o   Історичні і цікаві архітектурні споруди;

·        Борислав

o   Карта міста;

o   Історична довідка;

o   Туристичні об’єкти;

o   Музеї;

o   Історичні споруди

·        Східниця

o   Карта селища;

o   Історична довідка

o   Музеї

o   Історичні і цікаві архітектурні споруди.

·        Тематичні туристичні маршрути:

o   Стежками Каменяра

o   Бруно Шульц;

o   Галицька Каліфорнія;

o   Соляний шлях;

o   Національно-визвольні змагання;

o   За Польщі;

o   Підгір’яєвреїв;

o   За бабці Австрії.

·        Оздоровчо - лікувальні заклади Трускавця і Східниці

·        Найвідоміші краяни

o   Іван Франко

o   Юрій Дрогобич

o   Бруно Шульц;

o   Михайло Білас;

o   Дмитро Грицай-Перебийніс

o   Елізабет Бергнер;

o   КазімєжВежинський;

o   Давид Горовіц;

o   ЕфраїмМошеЛілієн;

o   Андрій Мельник.

·        Туристичні об’єкти району

·        Де поїсти?

·        Де зупинитися?

·        Як добратися? 

·        Розваги

·        Шопінг

·        Алфавітний показник.Горизонтальная линия в HTML
дата публікації 04/03/16 Горизонтальная линия в HTML


Это статья
http://truskavets-city.gov.ua

URL этой статьи:
http://truskavets-city.gov.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=6784