Дата: 08/04/2016
Тема:


Інформина «Молоді право на працю»

Ти - молода людина,що йде складним трудовим шляхом,або наближається до нього.Інформина «Молоді право на працю»

Горизонтальная линия в HTML

Ти  -  молода людина,що йде складним трудовим шляхом,або наближається до нього .

Ринкові,соціально-економічні,особисті й інші чинники завжди впливають на пошук тобою роботи,на саму працю та твою творчість,на навчання і відпочинок… Непересічне завдання держави в цілому і місцевої громади – сприяти твоєму соціальному становленню та розвитку. Зокрема пріоритетним напрямком такої турботи про тебе  -  державної молодіжної політики  -  є певні гарантії,права та можливості щодо праці та зайнятості.

       Право на працю посідає визначне місце  в системі загальнолюдських цінностей,що формують економічне та соціальне становище суспільства в цілому. Можливість заробляти собі на життя працею,яку людина сама для себе вільно обирає чи на яку вільно погоджується,є змістом права на працю.Вільне обрання праці та вільне погодження на неї означає виключно право особи самій розпоряджатися своїми здібностями до праці.

      Вільно обираючи вид діяльності,рід занять,людина може здійснювати своє право шляхом власного підприємства,фермерського господарства,заняття підприємницькою діяльністю.

      Працездатній молоді – громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання в загальноосвітніх ,навчально-виховних і вищих навчальних  закладах, а також після звільнення зі строкової військової служби надається перше робоче місце на термін не менше двох років.

       Молодим спеціалістам – випускникам  державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами ,установами,організаціями,надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

       Молоді громадяни,які звернулися до державної служби зайнятості в пошуках роботи , одержують   безкоштовну інформацію  та професійну консультацію  з метою вибору виду діяльності,професії ,місця роботи, а також у разі необхідності,проходять професійну підготовку і перепідготовку.

      Трудові відносини між вами, як працівником та роботодавцем,повинні бути оформлені  трудовим договором або контрактом. 

      Трудовий договір може бути :безстроковим,що укладається на невизначений термін,на визначений термін,встановлений за погодженням сторін; таким ,що укладається на час виконання певної роботи.

     При укладанні трудового договору, може бути обумовлене угодою сторін , випробування з метою перевірки відповідності  працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути в наказі (розпорядженні)про прийняття на роботу.

      Термін випробування при прийняті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців,а в окремих випадках,за  погодження з відповідним органом первинної  профспілкової організації – шести місяців.

      За законом не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16-ти років. Як виняток,за згодою одного з батьків або особи,що його замінює,можуть прийматись на роботу особи ,які досягли 15-ти річного віку.

       Але сьогодні дуже багато дітей  бажають працювати влітку або під час шкільних канікул. Тому в Кодексі  законів про працю України є уточнення,що для підготовки молоді  до продуктивної  праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл,професійно-технічних і  середніх  спеціальних навчальних закладів  для виконання легкої роботи,що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання,у вільний від навчання час по досягненню ними 14-ти річного віку за згодою одного з батьків або особи,що його замінює.

       Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому,до досягнення 21 року,щороку підлягають обов’язковому медичному огляді.

       На кожному підприємстві,в установі,організації ведеться спеціальних облік працівників,які не досягли 18 років,із зазначенням дати їх народження.

       Неповнолітні мають право:на скорочену тривалість робочого часу;на виплату заробітної плати;на щорічну відпустку тривалістю один календарний місяць,що повинна надаватись будь-якої пори року за твоїм бажанням.

       Неповнолітніх не мають права залучати: до виконання важкої роботи із шкідливими та небезпечними умовами праці,до роботи в нічний час, у вихідні дні ,а також до підземних робіт;до надурочних робіт,піднімання і переміщення предметів,маса яких перевищує встановлені граничні норми для учнів ( максимально до 16 кг).

      Тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

      При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

      Існують такі види відпочинку:перерва протягом робочого дня,щоденний відпочинок,вихідні дні(щотижневий відпочинок),святкові і неробочі дні,відпустки.

      Відпустка надається відповідно до графіка відпусток,який ведеться в організації. Працівники організації подають керівникові відповідні заяви,в яких вказують найбільш сприятливий  період,після чого складається графік , узгоджується з трудовим колективом і затверджується керівником.

      Трудові відносини з працівником можуть бути припинені  у випадку закінчення дії трудового договору, в тому числі  й розірвання його за ініціативою однієї зі сторін.

      Є декілька органів, до яких доцільно звертатися у випадку якщо ваші права як працівника порушено – профспілкова організація ,комісія по вирішенню трудових спорів,суд  та право захисні громадські організації.   

Дорога молоде! Якщо вас зацікавила дана тема і ви бажаєте отримати більше інформації,звертайтесь у міську центральну бібліотеку(вул..Дрогобича,12)

Ми чекаємо на вас !

 

                                                    Підготувала зав. відділом обслуговування ЦБ  Г.Грицило

 Горизонтальная линия в HTML
дата публікації 08/04/16 Горизонтальная линия в HTML


Это статья
http://truskavets-city.gov.ua

URL этой статьи:
http://truskavets-city.gov.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=6943