Трускавець - Все про місто-курорт - Влада міста

главная


главная  

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

організовує розробку генерального плану міста-курорту, плану зонування території і детальних планів території, проектів окремих об’єктів містобудування;

сприяє розробці і реалізації цільових містобудівних програм, планів будівництва житлово-цивільних об’єктів комунальної власності, санаторно-курортних закладів і культових споруд зареєстрованих конфесій, земельно-господарського устрою міста;

спільно з відділом землекористування Трускавецької міської ради проводить роботу по регулюванню земельних відносин по містобудівній діяльності, передбачених затвердженою містобудівною документацією і планами земельно-господарського устрою;

готує подання в інспекцію держархбудконтролю Львівської області «Про притягнення до відповідальності порушників містобудівельного законодавства та вимог державних будівельних норм, та вжиття відповідних заходів»;

приймає участь у вирішенні відповідно до законодавства спорів з питань містобудування;

організовує роботу по співпраці з державними органами, які ведуть контроль за дотриманням санітарних, пожежних вимог, вимог з питань охорони праці, екології та енергозбереження під час проектування та будівництва об’єктів;

утворює як дорадчий орган при Управлінні архітектури і містобудування, – архітектурно-містобудівну раду міста-курорту Трускавець. Положення «Про архітектурно-містобудівну раду» та її склад затверджує виконавчий комітет Трускавецької міської ради;

організовує роботу по розгляду проектів містобудівної документації на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Управлінні архітектури і містобудування;

надає вихідні дані, а саме: містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, будівельних паспортів індивідуальних житлових будинків, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у відповідності до положень ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" та погодженої містобудівної документації на місцевому рівні;

сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних рішень, спрямованих на підвищення якості життєвого середовища, соціально-побутового та комунального обслуговування населення, а також науково-технічних досягнень, прогресивних видів і систем індустріального будівництва, нових конструкцій та будівельних матеріалів;

аналізує стан розвитку містобудування на території міста, вносить пропозиції міськвиконкому щодо його поліпшення створює архів містобудівної документації, геодезичних документів;

забезпечує у встановленому порядку інформування населення про плани розвитку міста, розміщення важливих об’єктів містобудування і організовує проведення громадських обговорень і слухань детальних планів території, планів зонування території;

розглядає листи та пропозиції громадян, інших суб’єктів містобудування з питань забудови і благоустрою;

регулювання і координація діяльності суб’єктів містобудування при вирішенні питань комплексного розвитку, планування, забудови і реконструкції об’єктів міста;

приймає участь у роботі комісій міської ради та виконавчого комітету міської ради, земельної, адмінкомісії, міжвідомчої та комісій по торгівлі, побуту, громадському харчуванню та виділення місць для організації вуличної торгівлі.
Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю, відповідно до Земельного кодексу України та інших законних нормативних та піднормативних актів України.
Організація роботи з розгляду звернень громадян та юридичних осіб.
Внесення пропозицій до відповідних інстанцій, при формуванні та підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі регулювання земельних відносин.
Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, надходження орендної плати за землю, надання пропозицій міській раді при вирішенні питань у галузі земельних відносин, виконання Законів України, актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади та інше.
Надання методичної допомоги управлінням, відділам, службам міської ради та іншим структурам при розгляді питань щодо земельних ресурсів міста.
Підготовка проектів рішень міської ради, що належать до компетенції відділу.
Прийом громадян та юридичних осіб. Відділ надає роз’яснення щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-якого цільового призначення, передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Вирішення інших питань передбачених Земельним кодексом та іншими законами України у сфері земельних відносин.
Розглядає заяви з повним пакетом документів, потрібних для вирішення питання по суті.
Готує проекти рішень міської ради у галузі земельних відносин та проводить їх погодження відповідно до регламенту міської ради.
Виносить на розгляд постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування проекти рішень, звернення громадян та юридичних осіб відповідно до регламенту міської ради.
Співпрацює з органами виконавчої влади у галузі земельних відносин.
Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель на території міста. Залучає до роботи працівників управління з контролю за використанням та охороною земель, працівників органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо раціонального використання та охорони земель у місті.
Відділ землекористування у своїй діяльності керується Положенням про відділ, Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, та іншими нормативними та піднормативними актами, що застосовуються у галузі земельних відносин.Ми завжди раді допомогти Вам!

главная


главная


главная


главная


главная


главная


главная


Державний реєстр виборців