Трускавець - Все про місто-курорт - Влада міста

главная


главная  

Горизонтальная линия в HTML


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ
Горизонтальная линия в HTML
реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

визначення пріоритетних напрямів у справі дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на території м.Трускавця;

розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;

координация зусиль виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;

формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.

здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед дітей на території міста;

здійснення на території міста профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих неповнолітніх сім'ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

надання виконавчим органам міської ради , підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їхні зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них;

подання пропозицій до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

забезпечення у межах компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень і дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для неповнолітніх, організація виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими зацікавленими органами сприяє їх працевлаштуванню;
проводить разом з кримінальною міліцією у справах дітей роботу з виявлення і обліку осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність;

організація правового, соціально-психологічного консультування дітей та їхніх батьків, створення консультаційних центрів і "телефонів довіри";

утворення, реорганізація, ліквідація притулків для дітей, погодження їх утворення з іншими організаціями та громадянами;

аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігає вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з неповнолітніми;

разом з відділами освіти сприяє своєчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів для захисту прав та інтересів дітей, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, закладах освіти для неповнолітніх, інших закладах, у тому числі приватних, і потребують соціальної допомоги та реабілітації;

організовує і здійснює разом з іншими виконавчими органами міської ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту неповнолітніх, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, та профілактики правопорушень серед неповнолітніх;

разом з відділами освіти, іншими виконавчими органами міської ради, міським відділом внутрішніх справ, центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді та за участю громадськості виявляє і веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, які виховуються в сім'ях, в опікунів чи піклувальників, які не забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання та розвитку, неповнолітніх, які залишили заклади освіти чи потребують допомоги у працевлаштуванні, та вживає заходів до їх влаштування;

здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей, боротьби з їх правопорушеннями творчі спілки, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації;

здійснює заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк;

готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;

проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;Ми завжди раді допомогти Вам!

главная


главная


главная


главная


главная


главная


главная


Державний реєстр виборців